Thiên Đạo Này Cũng Không Ngốc Lắm

Thiên Đạo Này Cũng Không Ngốc Lắm

Nội dung

Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì...... Phi, tiền nhiệm thiên đạo đương nhân vật phản diện, cái này nồi ta cũng không lưng! Cùng là thiên đạo, cũng có khoảng cách, chém chém giết giết nhiều không tốt! Nhìn ta bày ngay ngắn âm dương, tái tạo luân hồi, tái tạo hoàn mỹ tu tiên thế giới, đem nghịch thiên người thu sạch làm hậu...... Khụ khụ! Tóm lại, xem thật kỹ, hảo hảo học!

Danh sách chương

Số chương
Cập nhật