Vợ tôi và tôi thống trị Tam giới

Vợ tôi và tôi thống trị Tam giới

Nội dung

Ma Tôn lạc thiên hồng đã đọc thân mấy vạn năm mới thoát khỏi đọc thân mới phát hiện ra người vợ của mình chính là đế hậu đã bị hắn đánh bại 10 vạn năm trước mà tôn đã giấu kín thân phận thật để Không bị nàng giết chết... (Kitoon team)

Danh sách chương

Số chương
Cập nhật