Truyện thể loại Action

Thể loại này thường có nội dung về đánh nhau, bạo lực, hỗn loạn, với diễn biến nhanh

Độc Bộ Tiêu Dao

Chúa Quỷ Tăng Cấp Bằng Võ Thuật

Toàn Chức Pháp Sư

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến

Toàn Chức Pháp Sư

Tiên Tôn Lạc Vô Cực

Không Nhường Nữa Ta Chết, Ta Liền Thật Vô Địch

Sau Khi Tích Đủ Độ Hào Cảm

Huyền Thiên Chí Tôn

Bị Dạy Dỗ Thành Thánh

Ta ở nhà 100 năm khi ra ngoài đã vô địch

Cao Năng Lai Tập

Thiên Đạo Này Cũng Không Ngốc Lắm

Ta ở nhà 100 năm khi ra ngoài đã vô địch

Ta! Vô Địch Đại Phản Phái

Không Nhường Nữa Ta Chết, Ta Liền Thật Vô Địch

Thiên Đạo Này Cũng Không Ngốc Lắm

Chuyển Sinh Thành Liễu Đột Biến

Giang Hồ Thực Thi Công Lý

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm

Ta Luyện Khí Ba Ngàn Năm

Gacha Vô Hạn

Có Thật Đây Là Anh Hùng Không?

Tuyệt Thế Võ Thần

Ta Có Một Sơn Trại

Vạn Cổ Chí Tôn

The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn

The Breaker 3: Quyền Năng Vô Hạn

Giải Thoát 99 Nữ Chính Ở Mạt Thế

Vạn Cổ Chí Tôn

Võ Luyện Đỉnh Phong

Quản Lý Cấp Cao Nhất Của Năm

Thanh Bình

I Was Caught Up In A Hero Summoning, But That World Is At Peace

Con Gái Tôi Là Trùm Cuối

I Was Caught Up In A Hero Summoning, But That World Is At Peace