Truyện thể loại Đam Mỹ

Truyện tình cảm giữa nam và nam.

Truyện Ngôn Nhưng Không Ngôn Lắm

Tôi Nghi Ngờ Hệ Thống Thích Tôi

Loạn Thế Vi Vương

Sơn Hải Cao Trung

Chấp Sự Thỏ Cụp Tai

Chấp Sự Thỏ Cụp Tai

Bản Toạ Nuôi Quỷ Hút Máu Ở Tông Môn

Tôi Phải Làm Một Kẻ Đại Xấu Xa

Cho Là Thật

Hôm Nay Lại Lấy Mạng Công Lược Phản Diện

Tổng Tài Định Chế Tư Nhân

Sơn Hải Cao Trung

Tiên Ma Quấn Quýt

Nghe nói tôi rất nghèo

Tôi Phải Làm Một Kẻ Đại Xấu Xa

Ma Vương Đại Nhân Luôn Trêu Chọc Tôi

Sơn Hải Cao Trung

Chấp Sự Thỏ Cụp Tai

Hạnh Lâm Phương Hoa

Ma Vương Đại Nhân Luôn Trêu Chọc Tôi

Nghe nói tôi rất nghèo

Mối Quan Hệ Không Hoàn Hảo

Tiên Ma Quấn Quýt

Hạnh Lâm Phương Hoa

Sơn Hải Cao Trung

Chấp Sự Thỏ Cụp Tai

Tôi Phải Làm Một Kẻ Đại Xấu Xa

Thỉnh Quân Nhập Quái

Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Bạo Hồng Toàn Mạng

Điện Hạ Khuynh Thành

Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

Hạnh Lâm Phương Hoa

Tôi Phải Làm Một Kẻ Đại Xấu Xa

Thỉnh Cùng Ta Đồng Miên-Xin Hãy Ngủ Cùng Ta

Sơn Hải Cao Trung

Chấp Sự Thỏ Cụp Tai