Truyện thể loại Sci-fi

Bao gồm những chuyện khoa học viễn tưởng, đa phần chúng xoay quanh nhiều hiện tượng mà liên quan tới khoa học, công nghệ, tuy vậy thường thì những câu chuyện đó không gắn bó chặt chẽ với các thành tựu khoa học hiện thời, mà là do con người tưởng tượng ra

Quái Vật Nhạc Viên

Quán Kịch Bản Trần Mộng

Fushi to batsu: Đại Dịch Xác Sống

Dàn Harem Cuối Cùng

Phàm Nhân Tu Tiên

Shaman - Pháp Sư

Wild Strawberry (Dpmanga)

Tôi Là Thợ Săn Cấp EX

Quái Vật Nhạc Viên

Luật Của Tiểu Thuyết Mạng

Quán Kịch Bản Trần Mộng

Tôi Là Thợ Săn Cấp EX

Fushi to batsu: Đại Dịch Xác Sống

Luật Của Tiểu Thuyết Mạng

Phàm Nhân Tu Tiên

Vũ trụ cuả tôi

Lời Khuyên Từ Miyo Sensei

Ta leo lên đỉnh cao ngay cả những hồi quy giả cũng không thể đạt tới

Gate - Jietai Kare no Chi nite, Kaku Tatakeri

Crappy Game Hunter Challenges God-Tier Game

Luật Của Tiểu Thuyết Mạng

Kế Hoạch Thuần Phục Thú Phu Kiêu Ngạo

Crappy Game Hunter Challenges God-Tier Game

Dàn Harem Cuối Cùng

Shibuya Kingyo

Quái Vật Nhạc Viên

Dãy Núi Côn Trùng

Luật Của Tiểu Thuyết Mạng

Vũ trụ cuả tôi

Cơ giới thiếu nữ

Lời Khuyên Từ Miyo Sensei

Phàm Nhân Tu Tiên

Gate - Jietai Kare no Chi nite, Kaku Tatakeri

Quán Kịch Bản Trần Mộng

Onii-Chan Wa Oshimai

Luật Của Tiểu Thuyết Mạng