Truyện thể loại Soft Yuri

Girl x Girl. Nặng hơn Shoujo Ai tí

Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Chuyển sinh thành con gái, tôi sẽ sinh tồn tại dị giới

Con sói biết yêu và Mille-Feuille

Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Quý Phi Hôm Nay Cũng Bị Thịt

The Pension Life Vampire

Chuyển sinh thành con gái, tôi sẽ sinh tồn tại dị giới

Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Quý Phi Hôm Nay Cũng Bị Thịt

Chuyển sinh thành con gái, tôi sẽ sinh tồn tại dị giới

Em Chỉ Có Thể Là Của Tôi

Quý Phi Hôm Nay Cũng Bị Thịt

Urasekai Picnic

Chuyển sinh thành con gái, tôi sẽ sinh tồn tại dị giới

Quý Phi Hôm Nay Cũng Bị Thịt

Con sói biết yêu và Mille-Feuille

Urasekai Picnic

Watashi No Maid Ga Kawaii

Chị gái tôi và người khổng lồ

Urasekai Picnic

Urasekai Picnic

Chị gái tôi và người khổng lồ

Sống chung với Ma Cà Rồng

Come Rain Or Shine

Come Rain Or Shine

Neta Chara Tensei Toka Anmarida!

Sống Chung Với Đại Tỷ Ma Cà Rồng

Neta Chara Tensei Toka Anmarida!

Sống Chung Với Đại Tỷ Ma Cà Rồng

Kaketa Tsuki to Doughnut

Kaketa Tsuki to Doughnut

Kaketa Tsuki to Doughnut

Neta Chara Tensei Toka Anmarida!

Sống Chung Với Đại Tỷ Ma Cà Rồng

Senpai, Nó Có Ngon Không Ạ?

Senpai, Nó Có Ngon Không Ạ?