Gal to Bocchi

Gal to Bocchi

Nội dung

"Tôi chẳng thích đám gyaru chút nào" - Kawai Hina luôn tự nhủ như thế, nhưng rồi cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn, nhờ một nhỏ gyaru

Danh sách chương

Số chương
Cập nhật