Ta Dùng Cơ Bắp Xưng Bá Tu Tiên Giới

Ta Dùng Cơ Bắp Xưng Bá Tu Tiên Giới
  • Tác giả

    Hà Mã

  • Tình trạng

    Đang ra

  • Thể loại

    Action - Manhua

Nội dung

Chấn kinh! Đỉnh cấp đại lão lại bị một bộ tập thể dục theo đài đánh bại! Quyền đả khí vận cường giả, chân đá tu tiên đại năng, không có linh căn, không cách nào vận dụng linh khí, lại dựa vào một thân cơ bắp đạp lên tu tiên đỉnh phong

Danh sách chương

Số chương
Cập nhật