The Reincarnated Inferior Magic Swordsman

The Reincarnated Inferior Magic Swordsman

Nội dung

Một nhân viên văn phòng bình thường-Toru Mizunori, vì một sự cố nên đã rơi vào "vết nứt không gian" và gặp chúa....(nói chung là thuộc thể loại isekai :vvv)

Danh sách chương

Số chương
Cập nhật